old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

PROCENA VREDOSTI NEKRETNINATržišna vrednost je procenjeni iznos za koji bi neko sredstvo moglo da se razmeni na dan procene vrednosti između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, u transakciji između nezavisnih i nepovezanih strana, posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu su obe strane delovale uz dovoljno saznanja, opreza i bez prinude.
Tržišna vrednost se definiše kao novčani iznos za koji se predmetna nepokretnost može razmeniti, podrazumevajući slobodno tržište i dobru informisanost svih učesnika u prometu.
U postupku procene vrednosti, prva i osnovna pretpostavka je objektivnost procenjivača i odsustvo bilo kakvog konflikta interesa. Pored objektivnosti, u postupku procene, neophodno je imati u vidu i specifične profesionalne standarde i etička pravila, koje donose asocijacije procenjivača u svetu, kao i Komitet za međunarodne standarde procene, koji je član Ujedinjenih Nacija.
Pocenitelj je stručno i ovlašćeno lice za određenu oblast sa širokim znanjem velike raznovrsnosti i vrednosti koji poseduje praktično iskustvo u proceni vrednost stvari.

Naši saradnici su ovlašćeni Sudski Veštaci za procenu vrednosti imovine, kapitala, nekretina i investicija.
U stručnoj literaturi se pojavljuje više metoda procene, ali su se vremenom izdvojile tri osnovne:
  • 1) uporedna metoda;
  • 2) prinosna metoda;
  • 3) troškovna metoda.

Do sada je u praksi identifikovan 21 cenovni faktor sa većim ili manjim uticajem na konačnu cenu predmetne nepokretnosti.
Tabelarni prikaz faktora koji utiču na cenu stana
FaktorVrednost
Lokacija25%
Sprat10%
Očuvanost10%
Grejanje7%
Stanje sanitarija5%
Stanje stolarije5%
Struktura4%
Spratnost4%
Telefon3%
Terasa3%
Lift3%
Orijenatacija3%
Blizina prevoza3%
Ostali faktori5%
Faktor čovek10%
Şuma100%
Veliki problem, pre svega gradova, je i nedostatak mesta za parkiranja i garaža. Zato kupci, ukoliko su u mogućnosti, radije kupuju stanove koji imaju obezbeđena mesta koja su rezervisana čak i po realno dosta visokim cenama. U dosadašnjoj praksi se došlo do toga da je cena garaža oko 50% od cene kvadratnog metra stana, da je cena garažnog mesta u kolektivnoj garaži 35% od cene kvadrata, a da je cena parking mesta oko 25% od cene kvm stana na toj lokaciji
Preduzeće OLD ROYAL SISTEM ima specijalistički tim za procenu vrednosti nekretnina koji uz primenu savremenih metoda procene vrše najrealnije i najtačnije procene Vaše nekretnine.

Top ponuda