old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

Ciljevi i misija OLD ROYALA

  • Zaštite fizičkih i pravnih lica kao klijenata od mogućih zloupotreba od strane fizičkih lica i posrednika koji suprotno društvenim normama i principima i pravilima struke obavljaju ovu delatnost;
  • Izgrađivanja i realizacija savremenog koncepta prometa nekretnina koji svim učesnicima u prometu obezbeđuje najviši kvalitet usluge, efikasnost i pravnu sigurnost;
  • Unapređivanje sopstvene delatnosti i razvoja međusobne saradnje u oblasti prometa nekretnina;
  • Usaglašenog nastupa sa ostalim učesnicima na tržištu prema državnim organima i trećim licima kada su u pitanju interesi posrednika;
  • Izgrađivanja i očuvanja poslovnog morala članova Old royal sistema i drugih posrednika koji društveno afirmiše ovu delatnost;
  • Unapređivanja sopstvene delatnosti kroz uvođenje savremene organizacije i tehnologije rada, stručnog obrazovanja i usavršavanja lica koja rade na prometu nekretnina, povezivanja sredstava za obradu i razmenu informacija i dr.;
  • Eliminacije nelojalne konkurencije među posrednicima i negovanja međusobnih poslovnih odnosa, saglasno principima i pravilima koje utvrđuju pozitivni zakonski propisi.
  • Donošenje kvalitetnog i primenjivog zakona o posredovanju i zakona o prometu nepokretnosti

Top ponuda