old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

KONSALTING I INŽENJERING


Kroz Old royal inžinjering klijentu omogućavamo usluge:
 • pronalazak zemljišta za gradnju sa kompletnom pripremom istog
 • provera kompletne vlasničke strukture istog
 • pregovaranje sa potencijalnim prodavcima o stepenu opterećenja
 • stručna procena trenutne i projektovane vrednosti
 • pomoć pri odabiru ovlašćenih projektanskih kuća
Usluge investicionog inžinjeringa
 • procena isplativosi ulaganja u pojedine nekretnine
 • izrada investicionog plana
 • revizija postojećeg i kontrola istog
 • usluge ’property managmenta’
Opšti pojmovi koji su vezani za gradnju
  - Urbanističku dokumentaciju sačinjavaju sledeći dokumenti:
 • prostorni, odnosno urbanistički plan, urbanistički projekat, plan parcelacije, urbanistička dozvola, urbanistička saglasnost, analiza, studije i drugi dokumenti izrađeni u okviru pripremnih radova za planiranje uređenja prostora,
 • Namena prostora je planom utvrđen skup mogućnosti kako se prostor može urediti, ili koristiti, te s druge strane građevina graditi,
 • Promena u prostoru predstavlja promenu namene prostora, namene i elementa građevine, namenu i obeležja katastarske parcele, građenje građevine (bilo izgradnjom, rekonstrukcijom, obnovom, dogradnjom ili nadziđivanjem), te izvođenje radova kojima se materijalno, funkcionalno i na drugi način menja stanje u prostoru na, ispod ili iznad površine zemlje ili vode,
 • Građevinska parcela je najmanji deo prostora obuhvaćeno planom, namenjen za građenje, koji obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih delova,
 • Građevinsko zemljište je zemljište na kome su izgrađeni objekti, odnosno koje je prostornim ili urbanističkim planom, ili drugim aktom donetim na osnovu Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja namenjeno za izgradnju objekta,
 • Lokacija je mesto u prostoru na kome se gradi, ili obavljaju radovi određenim planom ili drugim aktom donetim na osnovu zakona,
 • Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namene,
 • Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode utvrđena na osnovu Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, do koje je dozvoljeno građenje,
 • Investitor je lice koje preduzima radnje propisane zakonom radi pribavljanja urbanističke dokumentacije radi izgradnje objekta, odnosno izvođenje drugih radova kojima se vrši promena stanja u prostoru i
 • Koeficijent izgrađenosti predstavlja brojčanu vrednost koja se dobija deljenjem zbira ukupne bruto izgrađene površine svih etaža korisnog prostora u svim objektima na određenoj parceli sa površinom parcele, izraženim istim mernim jedinicama.

Top ponuda