old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

KUPOVINA STANOVA U IZGRADNJI

    Prodavac stanova u izgradnji mora da ima sledeću dokumentaciju da bi kupac mogao da kupi:
  • informacija o lokaciji (akt o urbanističkim uslovima), izdat od strane nadležne ustanove za poslove urbanizma,
  • idejni projekat,
  • dokaz o pravu svojine, ili zakupa, na građevinskom zemljištu, ili pravo svojine na objektu, tj. o pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu,
  • lokacijska dozvola (odobrenje za izgradnju)
  • odobrenje za izgradnju, na osnovu koga se objekat gradi, a prema tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekta,
  • glavni projekat, koji je u skladu sa odobrenjem za gradnju i
  • dokaz o uplati svih obaveza (gradsko građevinsko zemljište, ptt, edb, vodovod i kanalizacija itd.).
  • gradjevinska dozvola ( akt o prijavi radova)
Za stanove u izgradnji vršimo kompletnu proveru dokumentacije

Top ponuda