old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

Priprema za polaganje stručnog ispita za licencu Posrednika


Cilj seminara: Priprema polaznika za profesionalnu orijentaciju i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji prema Pravilniku o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.
Seminar je namenjen: Svima onima koji su u poslu posredovanja u prometu nepokretnosti svih nivoa poslovne odgovornosti i onima koji žele da se bave ovim perspektivnim poslom u skladu sa Zakonom o posredovanju i podzakonskim aktima

Teme:
- PRAVNI OKVIR U VEZI SA POSREDOVANJEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
- FINANSIJSKI I PORESKI ASPEKT POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
- MENADŽMENT U POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
- OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

PREDAVAČI:
mr Milić Đoković
mr Saša Stefanović
Aleksandra Lukač, d.i.a.
Danijela Bojičić, advokat

Napomena: Prolaznost polaznika koji su prošli našu obuku, pred ispitnom komisijom je preko 95%.

Mogućnost pojedinačne obuke ili obuke in-house sa višepolaznika

Informacije o seminarima možete dobiti na meil:djokovic.milic@gmail.com

Top ponuda